Kom på besøk!

Hos oss har vi tid og rom til å se elevene. Vi er opptatt av gode resultater og fremgang hos hver enkelt. Trivsel oppstår der det er gjensidig respekt, klare grenser og samtidig armslag nok til å være seg selv og vise glede. Elever som ønsker å oppleve hverdagen på Nidelven skole tilbys uforpliktende besøksdager.