Mange elever velger en privat ungdomsskole fordi de ønsker å forbedre karakterene.

Hos oss har vi tid og rom til å se elevene. Vi er opptatt av gode resultater og fremgang hos hver enkelt. Vi setter høye faglige mål, men vektlegger også arbeidet med å oppdra elevene til å vise respekt og toleranse overfor andre. Likevel er vi fremdeles en fådelt skole som tilbyr skolegang med vitnemål og eksamen på lik linje med offentlige skoler. Ønsker dere å gi deres barn de beste forutsetninger for læring?

Les mer om skolen

Mange elever velger Nidelven fordi de ønsker en trygg og verdibasert skolegang.

Hos oss har vi fokus på mer enn bare kunnskap. Derfor integrerer vi aktivt positive verdier i undervisningen. Hver måned har sin verdi: vennskap, omsorg, ansvar, respekt, ærlighet, lojalitet, høflighet, takknemlighet, arbeidsomhet og nestekjærlighet. Vi har også verdibaserte leirskoler på 7., 8., 9. og 10. trinn. På Nidelven skole tror vi at helheten teller, og at hele mennesket på denne måten er med i utdannelsen.

Les mer om skolen

Mange elever velger en privat ungdomsskole fordi de ønsker å forbedre karakterene.

Hos oss har vi tid og rom til å se elevene. Vi er opptatt av gode resultater og fremgang hos hver enkelt. Vi setter høye faglige mål, men vektlegger også arbeidet med å oppdra elevene til å vise respekt og toleranse overfor andre. Likevel er vi fremdeles en fådelt skole som tilbyr skolegang med vitnemål og eksamen på lik linje med offentlige skoler. Ønsker dere å gi deres barn de beste forutsetninger for læring?

Les mer om skolen

Mange elever velger Nidelven fordi de ønsker en trygg og verdibasert skolegang.

Hos oss har vi fokus på mer enn bare kunnskap. Derfor integrerer vi aktivt positive verdier i undervisningen. Hver måned har sin verdi: vennskap, omsorg, ansvar, respekt, ærlighet, lojalitet, høflighet, takknemlighet, arbeidsomhet og nestekjærlighet. Vi har også verdibaserte leirskoler på 7., 8., 9. og 10. trinn. På Nidelven skole tror vi at helheten teller, og at hele mennesket på denne måten er med i utdannelsen.

Les mer om skolen

Dette er Nidelven:

 • Kristen friskole med elever fordelt på 1.-10. trinn. Åpen for alle elever.
 • Eies og drives av Syvendedags Adventistkirken i Trondheim.
 • Offentlig godkjent etter friskoleloven og mottar lovbestemt statsstøtte.
 • Sentral beliggenhet i Trondheim.
 • Skolepenger fra 800-1.000 kr i måneden.
 • Medlem av Kristne Friskolers Forbund (KFF)

Vi tilbyr blant annet:

 • Vitnemål og eksamen på lik linje med offentlige skoler.
 • Fokus på kristne verdier og en sunn livsstil.
 • Vegetarisk skolekjøkken.
 • SFO-ordning for 1.-4. trinn.
 • Årlig leirskole hvert år f.o.m. 7. trinn.
 • Byens høyeste PC-tetthet.