Gode resultater?

Mange elever velger en privat ungdomskole fordi de ønsker å forbedre karakterene.

Hos oss har vi tid og rom til å se elevene. Vi er opptatt av gode resultater og fremgang hos hver enkelt. Vi setter høye faglige mål, men vektlegger også arbeidet med å oppdra elevene til å vise respekt og toleranse overfor andre. Likevel er vi fremdeles en fådelt skole som tilbyr skolegang med vitnemål og eksamen på lik linje med offentlige skoler. Ønsker dere å gi deres barn de beste forutsetninger for læring?

 Søk om skoleplass her.

Les mer om skolen

Dette er Nidelven:

 • Kristen friskole med elever fordelt på 1.-10. trinn. Åpen for alle elever.
 • Eies og drives av Syvendedags Adventistkirken i Trondheim.
 • Offentlig godkjent etter friskoleloven og mottar lovbestemt statsstøtte.
 • Sentral beliggenhet i Trondheim.
 • Skolepenger fra 800-1.000 kr i måneden.
 • Medlem av Kristne Friskolers Forbund
  (KFF).

Vi tilbyr blant annet:

 • Vitnemål og eksamen på lik linje med offentlige skoler.
 • Fokus på kristne verdier og en sunn livsstil.
 • Vegetarisk skolekjøkken.
 • SFO-ordning for 1.-5. trinn.
 • Årlig leirskole hvert år f.o.m. 7. trinn.
 • Byens høyeste PC-tetthet.