Generelt

Syvendedags Adventistkirken, driver over 5700 skoler, fra grunnskoler til universitet. Dette er et av verdens største protestantiske friskolesystemer. I Norge er det elleve grunnskoler og en videregående skole, Tyrifjord videregående skole. Adventistsamfunnet driver også korrespondanseskolen Norsk Bibelinstitutt.

Syvendedags Adventistkirken, logo

Syvendedags Adventistkirken er en verdensomspennende menighet. Den norske grenen ble stiftet i 1879.  Medlemstallet på verdensbasis er ca. 17 millioner døpte, bare i Norge er det 4600 døpte medlemmer.

Sentralt for Adventistkirken er blant annet:

  • Evangeliet
  • Frelsen i Jesus Kristus og troen på hans gjenkomst
  • Sabbaten (lørdag)
  • Dåpen
  • Helse

Les mer om Adventistkirken her

 

ADRA

Adventistkirken har også en hjelpeorganisasjon, ADRA (Adventist Development Relief Agency). ADRA arbeider for utdanning, helse og matsikkerhet til verdens fattige og underpriviligerte. De administrative kostnadene er på 10 prosent eller lavere.
Mer om hjelpeorganisasjonen ADRA.

 

Trondheim Adventkirke

Trondheim Adventkirke er en lokal kristen menighet tilhørende Syvendedags Adventistkirken. Den ble opprettet på 1890-tallet og teller i dag ca 100 medlemmer. Den er den eneste adventistmenigheten i Sør-Trøndelag. Menighetens målsetting er å inspirere mennesker til omvendelse og kristen tro med forventning om Jesu annet komme. For mer info om Adventkirken Trondheim se: trondheim.adventkirken.no