Å drive skole er en hjertesak for oss. Derfor treffer du engasjerte medarbeider i alle ledd. Vi eksisterer ikke fordi vi må. Vi er her for å gjøre en forskjell!

 

Vi kan love deg en ting: Der er ikke hos oss du finner det lengste 17. mai toget. Når sant skal sies er vi ikke veldig opptatt av å ha det lengste toget heller. I en vanlig norsk skole finner du gjerne hundrevis av elever fordelt på klasser ä 30 elever for hver lærer. Det sier seg selv at det ikke blir mye tid til hver enkelt elev. Derfor er vi spesielt stolte av å skilte med høy lærertetthet pr. elev. Dette kombinert med et mindre og gjennomsiktig miljø gjør at du kan være trygg på at hver elev blir sett – og tatt vare på. Liten organisasjon gir også kort saksbehandlingstid og større rom for fleksible løsninger.

Grenser

960-0567

Elever som trives

Folkeskikk er et ord vi er glad i. Vi snakker ikke om å stå «skolerett» til enhver tid, men en skikkelig oppførsel som gir optimale vilkår for læring og trivelige forhold. Trivsel oppstår der det er gjensidig respekt, klare grenser og samtidig armslag nok til å være seg selv og vise glede. Skole handler om mer enn fag.

Verdier

Som friskole er vi ikke redd for å tone flagg. Vi vet hva vi tror på og formidler det. De kristne verdiene ligger til grunn for vår eksistens og etter vår oppfatning fører sikre holdninger til trygge elever. I en tid der «verdinøytralitet» er et ord som får stadig større innpass i skoleverket, er vi opptatt av å fortelle at det ikke finnes nøytrale verdier. Verdier handler om å velge og ikke om å la vær å ta stilling.
Vi ønsker ikke å lære barn likegyldighet, men en aktiv holdning kombinert med toleranse og respekt for andres valg.

Beliggenhet?

Skolen ligger i Schirmersgate 11. 300 meter unna ligger Prinsen kino bussholdeplass. Her passerer mange bussruter fra Trondheim og omegn. Lysregulerte fotgjengeroverganger sørger for trygghet i trafikken. Skoleskyssen er gratis innen Trondheim kommune etter gjeldende regler.

Hva med vitnemål?

Vi er underlagt samme krav til vitnemål og eksamen som offentlige skoler.

Skolen holder høy faglig standard og har en god eksamen som klar målsetting.

Dyrt?

Nei, slett ikke! Nidelven skole er en godkjent friskole og mottar lovbestemt støtte fra staten. Fordi denne støtten bare delvis finansierer driftsutgiftene må likevel elever betale en egenandel i form av skolepenger. Du kan lese mer om egenbetaling og se prisene her

SFO

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordning

Vi tilbyr skolefritidsordning for våre  elever 1-4 klasse. Les mer om skolefritidsordningen her

Om Nidelven skole_FAUleder

Takknemlig for tilbudet

Nina Schjetne  har selv ett barn ved Nidelven skole. Hun er takknemlig for det skolen har kunnet tilby sønnen hennes.

– Vi falt for skolen fordi det er en liten skole med et oversiktlig, bra miljø, sier hun. Schjetne oppfordrer alle til å tenke nøye gjennom hva slags skole man ønsker å ha barna sine på.

– I ettertid ser vi at det også er mange andre fordeler. Sønnen min lærer mye mer her, og er det noe vi lurer på er det enkelt å ta kontakt med lærerne. De er dessuten veldig dyktige!

Om Nidelven skole_Tonje

Det er lov å være god

Tonje Elise Vang er kontaktlærer for 1.-2. trinn på Nidelven skole. Hun er opptatt av at elevene skal oppleve mestringsfølelse i skolehverdagen.

– Her er det lov å være god. Vi er opptatt av at elevene skal oppleve mestringsfølelse og utvikling både faglig og sosialt. Vi har oversiktlige klasser og gjør vårt beste for å se hver enkelt elev. Det er en veldig god arbeidsplass, sier hun.