Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) ved Nidelven skole

 1. EIERFORHOLD

– SFO eies og drives av Nidelven skole

 

 1. FORMÅL

– SFO gir tilbud til barn fra 1.-4. trinn ved Nidelven skole

– SFO skal legge til rette for lek, omsorg og fritidsaktiviteter

– Nidelven SFO drives i overensstemmelse med det kristne livssyn som gjelder ved Nidelven Skole

 

 1. LEDELSE

– Rektor har overordnet pedagogisk og administrativt ansvar

– SFO leder har ansvar for den daglige driften

 

 1. ÅPNINGSTIDER

– Morgen SFO: Mandag-fredag, kl 7.45-8.30

– Etter skoletid: Mandag-torsdag, skoleslutt- kl 16:00 (mandag-torsdag)

– Etter skoletid Fredag, skoleslutt- kl. 15.00

 

 1. FERIER

– Det er egne påmelding i ferier. Det må være minst 3 påmeldte barn for at SFO skal være åpen i ferien.

– Åpningstid i ferier er 8.00-15.00

– SFO holder åpent fra skoleslutt ut juni og fra 1. august og til skolestart (påmelding)

 

 1. PLANLEGGINGSDAGER

– SFO følger planleggingsdagene til skolen. På planleggingsdagene er SFO stengt.

 

 1. PRISER

– Full plass kr 1750,- i måneden (15 timer i uken)

– Redusert plass 1170,- i måneden (inntil 7,5 timer i uken)

 

 1. OPPTAKSPERIODE

– Levere søknadskjema, opptak skjer fortløpende

– Barnet har plass inntil plassen sies opp eller går ut av 4. trinn

 

 1. OPPSIGELSE

– Oppsigelsestid på 2 måneder fra 1. i måneden

– Oppsigelsen må leveres skriftlig til SFO koordinator

 

 1. OPPHOLDSTED

– SFO har oppholdssted på klasserom B. Det er der man leverer og henter

– SFO benytter seg av skolekjøkkenet, andre undervisningsrom

– Skolegården er uteområdet, hvis SFO drar andre steder får foreldre/foresatte beskjed om dette

 

 1. MAT

– All mat er vegetarisk

– Allergier vil bli tatt hensyn til på SFO

 

 1. TAUSHETSPLIKT

– Ansatte ved SFO har taushetsplikt

 

 1. POLITIATEST

– Ansatte på SFO må ha politiattest

 

Vedtatt av skolestyret den 20.mai 2019