Måned Ferie og fridager Antall skoledager
August Planleggingsdager for lærerne er torsdag 17. og fredag 18. august

Første skoledag er mandag 21. august.

Tirsdag 22.august: Turdag på trinnet

Onsdag 23.august: Turdag 

9
September ADRA besøk 1. september

Foreldremøte er torsdag 4. september klokka 18.00.

ADRA Hjelpeaksjon 6. – 8. september

Tirsdag 19.september: Langturdag

Absolutt 9ende, 9.klasse: 25. – 29. september

21
Oktober Høstferie mandag 9. oktober – fredag 13. oktober 

Langedrag, 7.klasse 23. – 27.oktober 

17
November Fredag 3. november: Planleggingsdag 21
Desember Obligatorisk juleavslutningsprogram onsdag 20. desember klokka 18.00.

Siste skoledag før juleferien er torsdag 21.desember og slutter kl.12:00

Første skoledag etter juleferien er mandag 2. januar, elevene begynner klokka 08:30.

15
Januar 2.januar elever starter som vanlig kl.08:30

Basecamp 8, 8.klasse: 8. – 12. januar

Torsdag 18. januar: foreldremøte kl. 18:00

Fri 29. januar – 30. januar avspasering (elever) for skolegudstjenester. Lærere skal på SDA lærerkonferanse.

20
Februar Vinterferie: 19. – 23.februar 16
Mars Temauke: 11. – 15. mars

Påskeferie f.o.m. mandag 25.mars – t.o.m. mandag 1. april

16
April 1.april: Andre påskedag  21
Mai Fri mandag 1. mai 

Torsdag 9.mai: Kr. himmelfartsdag 

Fredag 10.mai: Fri 

Fredag 17. mai (Grunnlovsdag)

Mandag 20. mai: Andre pinsedag (FRI)

18
Juni Onsdag 19. juni: Obligatorisk skoleavslutningsprogram klokka 18.00.

Torsdag 20. juni: Siste skoledag før sommerferien, skolen slutter klokka 12.00.
(Ansattes avslutning fra kl. 12-15)

Fredag 21.juni: Planleggingsdag for lærerne 

14
*Kommentarer Skolen skal ha to skolegudstjenester en lørdag, disse er obligatoriske skoledager og er medregnet i skoletidsplanen. Datoen for disse blir lagt ut fortløpende.   
    Total: 190