Skjema for elevsøknader om fri fra Nidelven skole utenom skoleferiene (brukes for fri 2-10 skoledager)

Hovedregel (fravikelig ved gode grunner): Søknadsfrist 14 dager før.

 

1. Privatskolelova (2003) sier i § 3-13: Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa. ”Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.”(10dager) (Kontaktlærer gir fri én dag, søk i meldingsboka).

 

2. Skolen kan innvilge søknader om skolefri når det er gode grunner for det, som når:
• Foresattes ferie faller utenom skoleferiene.
• Helsemessige eller velferdsmessige forhold i familien tilsier det.
• Eleven skal delta i nasjonale eller internasjonale arrangementer innen kultur,idrett og lignende. Foreninger av forskjellige slag bør arrangere fellesturer eller samlinger i den ordinære ferietiden.

 

3. Hjemmene må være tilbakeholdne med å søke sine barn fri fra undervisningen. Foresatte bærer ansvaret for elevenes skolesituasjon, og kan ikke kreve å få ekstraundervisning for å få ta igjen det forsømte.

 

4. Dersom fri innvilges, forutsettes det at det tas kontakt med kontaktlærer angående stoff som blir gjennomgått i den tiden eleven er fraværende.

 

Fyll inn feltene under og du vil få svar fra kontaktlærer/rektor.

Elektronisk søknad om permisjon

Bekreftelse:

Du kan også søke ved å laste ned og skrive ut skjemaet under:

Last ned som pdf

Last ned som word dokument