Nidelven barne- og ungdomsskole er godkjent etter privatskoleloven og har dermed rett til statstilskudd av det offentlige. Skolen får 85 % av det som gis til de offentlige skolene. Resten av midlene dekkes av skolepenger, frivillige gaver fra privatpersoner og støtte fra eiermenighetene.

 

Priser for skoleåret 2020/2021

1.-4. klasse

 1. Første barn: kr 800 pr mnd i 11 mnd.
 2. Andre barn: kr 400 pr mnd i 11 mnd. (50% rabatt)
 3. Tredje barn: kr 200 pr mnd i 11 mnd. (75% rabatt)

5.-7. klasse

 1. Første barn: kr 900 pr mnd i 11 mnd.
 2. Andre barn: kr 450 pr mnd i 11 mnd. (50% rabatt)
 3. Tredje barn: kr 225 pr mnd i 11 mnd.  (75% rabatt)

8.-10. klasse

 1. Første barn: kr 1000 pr mnd i 11 mnd.
 2. Andre barn: kr  500 pr mnd i 11 mnd. (50% rabatt)
 3. Tredje barn: kr  250 pr mnd i 11 mnd. (75% rabatt)

 

Skolefritidsordningen (SFO)

Se siden til skolefritidsordningen

 

Inkludert i skolepengene er også:

 • Aktiviteter som  skøytedag, skidag, svømmedag osv.
 • Absolutt 8/ Base Camp – Et arrangement der 8 klasse møter andre 8 klassinger fra våre søskenskoler.
 • Absolutt 9 – Et arrangement der 9 klasse møter andre 9 klassinger fra våre søskenskoler.
 • Absolutt 10. på Tyrifjord vgs – Elevene reiser til Tyrifjord vgs som er adventistsamfunnet sin videregående skole i nærheten av Hønefoss. Her blir det gitt studieveiledning med informasjon om muligheter ved videre valg av skole. Dette kombinert med sosialt samvær og underholdning.