Helsesykepleiere på denne skolen: Marit og Ragnhild

Trefftider på Nidelven skole: tirsdager.

Kan kontaktes
alle ukedager pr telefon/mail/sms.

Kontaktinfo:
Helsesykepleier:

Marit D. Berg Tlf. 948 57 037 E-post: marit-dybdahl.berg@trondheim.kommune.no

Ragnhild B. Reiten Tlf. 909 95 198 E-post: ragnhild-benum.reiten@trondheim.kommune.no 

 

Fysioterapeut:

Ingunn Skogseth-Stevens Tlf. 94 83 95 28 E-post: ingunn.skogsethstevens@trondheim.kommune.no

 

Ergoterapeut:

Line Wold Brandt Tlf. 95 26 37 40 E-post: line-wold.brandt@trondheim.kommune.no

 

Skolehelsetjenesten ved Nidelven skole

Målet for skolehelsetjenesten er at barn og unge får økt motivasjon til å ta vare på egen helse og miljøet rundt seg, og å fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker samarbeid med dere som er foreldre eller foresatte.
Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Skolelege har rådgivende funksjon.
Skolehelsetjenesten er forebyggende og helsefremmende og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi har et statlig program for helsetjenesten med helseundersøkelse, helseopplysning og gruppesamtaler.
Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov og i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til nødvendig behandling og hjelpeinstans.

● 1. trinn: Helseundersøkelse og helsesamtale med skolelege og
helsesykepleier
● 2. trinn: Vaksine mot difteri, kikhoste, stivkrampe og polio
● 3. trinn: “Helsedag”, samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten:
○ Måling av høyde og vekt
○ Gruppeaktiviteter i gymsal med fysioterapeut
○ Aktiviteter i klasse med ergoterapeut
○ Helsesamtale i gruppe med helsesykepleier
○ Tilbereding av felles måltid
● 5. trinn: Helsesamtaler i grupper med helsesykepleier
● 6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder
● 7. trinn: Vaksine mot humant papillomavirus, 2 doser
Ungdomstrinnet:
● 8. trinn: Helseopplysning om gode helsevalg/trivsel/søvn/stress osv.
Individuelle helsesamtaler .
10. trinn: Vaksine mot difteri, kikhoste, stivkrampe, polio.
helseopplysning i klasse, seksuell helse

Det vil være aktuelt å slå sammen noe av undervisningen til å gjelde hele ungdomsgruppen. Ellers tilbyr vi undervisning etter skolens behov/ønsker.
Elevene er velkommen til å ta kontakt med helsesykepleier med små og store bekymringer/spørsmål. Terskelen for å ta kontakt skal være lav, og
helsesykepleier tilstreber å være synlig på skolen og å bli kjent med elevene.
Eksempel på tema elevene kan ta opp: spørsmål rundt kropp og helse, ulike vondter, vennskap, mistrivsel, erting/mobbing, engstelse, tristhet, samlivsbrudd, tap, sorg, sykdom, søvn osv.
Foreldre/foresatte oppfordres til å ta kontakt dersom det skulle oppstå forhold rundt barnets helse og trivsel dere ønsker å drøfte. Også her er det et mål at
terskelen er lav; det er bedre å være litt i forkant enn å vente til problemer vokser seg større! Helsesykepleier kan kontaktes alle ukedager pr telefon/sms/mail.
Foreldre/foresatte og skole kan henvise direkte til fysioterapeut eller ergoterapeut i kommunen ved behov for individuell oppfølging. Det er hensiktsmessig at kommunal fysioterapeut følger opp sammensatte saker hvor det er behov for tverrfaglig samarbeid, blant annet med skole. Typiske idrettsskader følges opp på private institutt.
Vi har et tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere, som barnevernfaglige, psykolog, PP-tjenesten, både på systemnivå og knyttet til enkeltelever. Opplysninger om elever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre/barn, etter pasientrettighetsloven §3-4. Unntak er der vilkår for
opplysningsplikt etter barnevernloven er oppfylt.
Lover og retningslinjer vi jobber etter blant annet Lov om helsetjenesten i kommunene. Forskrift om helsetjenester i skolene. Veileder for helsestasjon- og
skolehelsetjenesten (Statens helsetilsyn). Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.