Med forbehold om styrets godkjenning blir det fra 1. august 2020 ledige stillinger ved Nidelven Skole

 

Ved Nidelven skole er det ledig inntil 1 fast lærerstilling og en fast stilling som elev- og SFO-assistent fra 01.08.2020.

 

Om stillingene:

 

Inntil 100% stilling som lærer med godkjent allmennlærerutdanning eller fagutdanning, som kan undervise i basisfag på 1.-10.trinn; barnetrinnet (særlig i norsk, særskilt norskopplæring, musikk, matematikk) – og som har tilleggsutdanning i spesialpedagogikk. 

 

 Inntil 70% fast stilling som elev- og SFO assistent. Kan kombineres med lærerstilling i skoleåret 2020-2021.


Skolen drives i nært samarbeid med Adventkirken i Trondheim og ønsker å gi utdanning i et trygt og åpent kristent miljø.  Skolen har pr. i dag 44 elever og 14 ansatte fordelt på rundt 9 årsverk.

Nidelven skole deler lokaler med Adventkirken Trondheim og ligger sentralt til i sentrum ved Nidelven. Det søkes etter en person med personlig egnethet og relevant erfaringsbakgrunn. En livssynsform og lojalitet mot skolens målsetting vil bli vektlagt.

Ved ansettelse skal gyldig politiattest fremlegges og tilsetting skjer i h.h.t skolens reglement.

Stillingen er innlemmet i Statens Pensjonskasse, og lønnsplasseringen følger kommunal tariff.

Nærmere informasjon om stillingen kan man få ved henvendelse til rektor Armina Catargiu, tlf. 73523429 (j) eller e-post rektor@nidelvenskole.no.

SØKNADSFRIST 15. MAI 2020

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes til Nidelven skole, Schirmers gate 11, 7012 Trondheim eller til  rektor@nidelvenskole.no